Školení našich zaměstnanců pro práce na Letišti Václava Havla

 

C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10 - Toto školení je určené pracovníkům (držitelům IDC) známých dodavatelů letištních dodávek, schválených dodavatelů palubních zásob a známých dodavatelů palubních zásob, pracovníkům provádějícím bezpečnostní kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, kteří provádějí bezpečnostní kontrolu jinou než detekční (dle bodu 11.2.3.10 nařízení Komise (EU) 2015/1998) a kteří přicházejí do styku s identifikovatelnou poštou a materiálem leteckého dopravce, palubními zásobami a letištními dodávkami.

A2 (A3) - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998). Toto školení je určené všem osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo kterým má být vydáno IDC.


DŘS1 - Školení Dopravního řádu LKPR - Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje řízení MMP po pohybových plochách letiště. Skupina S1 („Odbavovací plocha“) zahrnuje pracovní činnosti, které nevyžadují pohyb řidiče MMP po provozní ploše letiště.